Οδηγίες Χρήσεις & Συντήρησης

Όλα τα προϊόντα της “Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε” κατασκευάζονται εξολοκλήρου στο εργοστάσιο της εταιρείας και έχουν ελεγχθεί σχολαστικά έτσι ώστε η ποιότητα κατασκευής και η λειτουργία τους να είναι άριστη.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και καλύπτει μόνο τον πρώτο αγοραστή – χρήστη. Επιπλέον, η εγγύηση καλύπτει ολόκληρη την παραγγελία που περιγράφεται στο αντίστοιχο τιμολόγιο πώλησης ή την απόδειξη λιανικής πώλησης.

 

Οι εγγυήσεις έχουν απόλυτη ισχύ όταν τα προϊόντα δεν αποτελούν ειδική κατασκευή. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά τα κατασκευαστικά ελαττώματα που επηρεάζουν την άρτια λειτουργία του κουφώματος και τη φθορά της βαφής (όταν υπερβαίνει τα μέγιστα αποδεκτά όρια).

Η εγγύηση προβλέπει τη δωρεάν αντικατάσταση ή την επιδιόρθωση των ελαττωματικών εξαρτημάτων εκτός της χρέωσης ενός σταθερού ποσού για κλήση και παρέμβαση στην οικοδομή του πελάτη, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Συγκεκριμένα, παρέχεται:

 

 

 

Εξαιρούνται της εγγύησης οι ζημιές που προκαλούνται στα προϊόντα από μη σωστή ή μη ενδεδειγμένη χρήση τους, όπως από ακατάλληλη χρήση ή εκτός προδιαγραφών της χρήση των επιμέρους εξαρτημάτων (μηχανισμών), από απρόβλεπτες αιτίες ανωτέρας βίας ή φυσικές καταστροφές (σεισμό ή πυρκαγιά κλπ), από γεγονότα που μπορούν να συμβούν μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης από τους τεχνικούς της εταιρείας και από ειδικές κλιματολογικές συνθήκες ή έκθεση σε έντονα διαβρωτικά φυσικά περιβάλλοντα όπως: ζώνες μέχρι 200μ. από τη θάλασσα ή σε υψόμετρο άνω των 2000μ.