Πιστοποιησεις

Πιστοποιησεις

IFT Rosenheim

 

Η ποιότητα των ξύλινων κουφωμάτων μας πιστοποιείται από το ινστιτούτο IFT του Rosenheim, που είναι πανευρωπαϊκά κοινοποιημένος οργανισμός για μέτρηση, παρακολούθηση και πιστοποίηση και διαπιστευμένος διεθνώς σύμφωνα με το DINENISO/IEC 17025.

Η πιστοποίηση της ποιότητας χορηγείται μετά από δοκιμές και αξιολόγηση στα ερευνητικά εργαστήρια του Rosenheim. Ο εν λόγω έλεγχος ποιότητας εγγυάται για τις τεχνικές προδιαγραφές των ξύλινων κουφωμάτων μας καθώς και για την παρακολούθηση της ποιότητας τους ακόμα και μετά την χορήγηση της πιστοποίησης.

Πιστοποιητικό Διαχείρησης Ποιότητας