Οι πιστοποιήσεις μας


IFTRosenheim

Η ποιότητα των ξύλινων κουφωμάτων μας πιστοποιείται από το ινστιτούτο IFT του Rosenheim, που είναι πανευρωπαϊκά κοινοποιημένος οργανισμός για μέτρηση, παρακολούθηση και πιστοποίηση και διαπιστευμένος διεθνώς σύμφωνα με το DINENISO/IEC 17025.

Η πιστοποίηση της ποιότητας χορηγείται μετά από δοκιμές και αξιολόγηση στα ερευνητικά εργαστήρια του Rosenheim. Ο εν λόγω έλεγχος ποιότητας εγγυάται για τις τεχνικές προδιαγραφές των ξύλινων κουφωμάτων μας καθώς και για την παρακολούθηση της ποιότητας τους ακόμα και μετά την χορήγηση της πιστοποίησης.

Οι πιστοποιήσεις αφορούν:

 • Ξύλινες μπαλκονόπορτες
 • Ξύλινες μπαλκονόπορτες με παντζούρι
 • Ξύλινα Παράθυρα
 • Ξύλινες εξώθυρες
 • image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image