Για Επαγγελματίες

Γίνετε πιστοποιημένος συνεργάτης- τοποθετητής της Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ A.E
Αξιοποιείστε την μεγάλη επωνυμία Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ A.E.
Η εταιρεία Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ A.E. εδώ και για πάνω από 45 χρόνια χρόνια έχει ταυτιστεί με την ποιότητα. Από το 1967 που ιδρύθηκε ως πρότυπη βιομηχανία ξύλινων κουφωμάτων, η εταιρεία Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ A.E. έχει διαγράψει τη δική της πορεία στον κλάδο. Οι συνεργάτες μας μπορούν να αξιοποιήσουν τη φήμη, την εικόνα και τη στρατηγική τοποθέτηση της εταιρείας μας μετέχοντας στην ικανοποίηση των πελατών και την ανάπτυξη.
Επωφεληθείτε της στρατηγικής διαφοροποίησης με βάση την ποιότητα
Η ποιότητα της εταιρείας Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ A.E. αποδεικνύεται με τη πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς διαπίστευσης. Η ποιότητα αυτή που αποτελεί πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα αποτελεί το αποδεδειγμένο συγκριτικό πλεονέκτημα που μας διακρίνει από τον ανταγωνισμό. Είναι ο λόγος που μας προτιμούν οι πελάτες μας. Οι συνεργάτες μας ενταγμένοι στη συγκεκριμένη στρατηγική, επωφελούνται κατ επέκταση και αυτοί του συστήματος διαφοροποίησης.
Επωφεληθείτε της στρατηγικής επικοινωνίας και προώθησης χωρίς κόστος
Η εταιρεία Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ A.E. έχει προνοήσει για τη στρατηγική επικοινωνίας που θα διασφαλίσει κατ αρχάς την ενημέρωση για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ξύλου και δεύτερον για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εταιρείας ειδικά όσον αφορά την ποιότητα. Οι συνεργάτες μας θα επωφεληθούν αυτής της στρατηγικής χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε μεμονωμένες διαφημιστικές κινήσεις.
Εκπαιδευτείτε
Οι συνεργάτες μας θα περάσουν από την διαδικασία εκπαίδευσης που θα εξασφαλίσει την κατάρτιση που απαιτείται έτσι ώστε να παραμείνει ο πήχης ποιότητας υψηλός σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας των προϊόντων μας. Επίσης οι συνεργάτες μας θα στηρίζονται σε τεχνικά θέματα και θέματα πωλήσεων για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.