Αειφόρος Ανάπτυξη

Διεθνείς οργανισμοί όπως η WWF, θεωρούν σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία τους το ξύλο ως το πιο οικολογικό υλικό, αφού το ξύλο και κατ΄ επέκταση τα προϊόντα που προέρχονται από αυτό, επιβαρύνουν στο ελάχιστο το περιβάλλον.

Συμβάλλουμε στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, προσφέροντας προϊόντα που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και που έχουν αρνητικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Παρόλο που η ανάπτυξη της εταιρείας μας γίνεται με ταχύτατους ρυθμούς, γίνεται πάντα στα πλαίσια της αειφορίας.

Ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι βασική αρχή μας γι' αυτό και η υλοτόμηση για την εξασφάλιση των πρώτων υλών, δε γίνεται αλόγιστα αλλά με βάση προγράμματα ορθής διαχείρισης που προστατεύουν τη βιοποικιλότητα.
Σύμφωνα με αυτά τα προγράμματα, η συχνότητα αναφύτευσης είναι πολύ μεγαλύτερη από την συχνότητα υλοτόμησης. Οι δύο βασικότεροι οργανισμοί διαπίστευσης για τη σωστή διαχείριση των δασικών εκτάσεων είναι το F.S.C. (Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών) και το P.E.F.C. (Πρόγραμμα για την προώθηση της δασικής πιστοποίησης)

Η Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ είναι διαπιστευμένη και από τους δύο οργανισμούς.

fsc pefc

Τα σήματα των οργανισμών που πιστοποιούν τη σωστή διαχείρηση των δασών που προέρχεται η ξυλεία.