Έρευνα, Ανάπτυξη, Καινοτομία

     Η βέλτιστη ποιότητα των προϊόντων μας επιτυγχάνεται χάριν στην συνεχή έρευνα και την ανάπτυξη καινοτομικών λύσεων.

     Η εταιρεία Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ A.E. τον Ιούλιο του 2009 πραγματοποίησε λεπτομερείς και αναλυτικές μετρήσεις για υδατοστεγανότητα, ανεμοπίεση, ανεμοδιαπερατότητα και ηχομόνωση, για μπαλκονόθυρες, παράθυρα και εξώθυρες με πλήρη διαγράμματα των επιδόσεων της στους απαραίτητους ελέγχους.

     Η επιδίωξη της διαφοροποίησης μέσω της καινοτομίας οδήγησε στην αγορά υπερσύγχρονου ρομποτικού βαφείου διεθνών προδιαγραφών το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτροστατικό σύστημα βαφής, κάτω από απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος, τόσο σε θέματα θερμοκρασιών όσο και σε θέματα υγρασίας, διασφαλίζοντας έτσι τη βέλτιστη ποιότητα και την αντοχή των παραγόμενων προϊόντων. Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροστατικής βαφής είναι η υψηλή ποιότητα καθώς και η ομοιογένεια ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία του κουφώματος.

     Έτσι λόγω των νέων τεχνολογιών βαφής κατά την παραγωγή, τα ξύλινα κουφώματα δε χρειάζονται πλέον συντήρηση. Μπορούν με καθαριότητα και απλή φροντίδα να παραμείνουν όπως ήταν τη στιγμή της αγοράς.

     Τα υλικά βαφής που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι πλήρως οικολογικά και πιστοποιημένα, ειδικά προσαρμοσμένα στις μεσογειακές και ιδιαίτερα στις Ελληνικές συνθήκες ηλιοφάνειας.

     Συνέχεια αυτής της εξέλιξης ήταν και η αγορά ενός ολοκληρωμένου, πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος CNC (Computer Numerical Controlled), για την παραγωγή των κουφωμάτων, το οποίο αποτελείται από μηχανές τελευταίας τεχνολογίας διεθνών προδιαγραφών και υψηλής ακρίβειας διασφαλίζοντας έτσι τη βέλτιστη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

     Η στρατηγική μας προσανατολίζεται προς την υψηλή τεχνολογία προκειμένου να διασφαλίσουμε την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων μας. Διενεργούμε αδιαλείπτως εδώ και πάνω από 45 χρόνια, ελέγχους ποιότητας και θα συνεχίζουμε να επενδύουμε σε έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία με στόχο την συνεχή προσαρμογή στις ανάγκες των πελατών μας.